•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    เอกสารการติดต่อใกล้ชิดสำหรับครอบครัวใหญ่ 8 คน และหญิง อย่างไรก็ตาม ในครอบครัวนี้ พ่อและแม่หย่าร้างและแต่งงานใหม่หลายครั้ง นอกจากนี้ ชีวิตทางเพศของครอบครัวไม่ปกติ อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของแม่ที่มีตัณหาและพ่อแม่นอกใจ ศีลธรรมก็ไม่มีแล้ว แม่กับลูกชาย พี่สาวและพ่อ ลูกชายและลูกสาว... มันช่างเป็นการผสมผสานที่ยุ่งวุ่นวายไปหมดแล้ว! และไม่มีใครยอมรับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้โดยไม่มีคำถาม เราขอเชิญคุณรับชมความเป็นจริงของครอบครัวหัวรุนแรงที่ไม่สามารถออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้