•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    อย่าขยับ. ถ้าคุณทำอะไรแปลกๆ ฉันจะแทงคุณ ฮิโตมิ เรียว ซึ่งหนีออกจากคุกและเป็นที่ต้องการตัวไปทั่วประเทศ ได้วางมือบนไก่ของเด็กชายที่ตัวสั่นด้วยความกลัวเพื่อสนองตัณหาของเขาที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากถูกจำคุกหลายปี